Logotip, Kaminsky Agencia de Publicitat i comunicació
Detecció precoç de l’osteoporosi
Client: Barcelona Associació Salut, FEFAC, España Asociación Salud
Àrea: Impressió, Rotulació, Senyalització